نشست رئیس آکادمی علوم پاکستان با مسئولین دانشگاه

چهارشنبه ۵ خرداد ماه، رئیس آکادمی علوم پاکستان با حضور در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، با مسئولین دانشگاه دیدار و در رابطه با همکاری های دوجانبه بحث و تبادل نظر شد.

در این نشست، در رابطه با همکاری های چندجانبه بین المللی با همکاری کشور های ایران و پاکستان و سازمان یونسکو در زمینه اخلاق در علم، اخلاق پزشکی، بیوتکنولوژی دارویی و نظام پایش زیستی بحث و تبادل نظر شد.

همچنین در این نشست که با حضور قائم مقام رئیس دانشگاه، معاون آموزشی، مدیر امور بین الملل، رئیس شورای سیاست گذاری و جمعی از مسئولین برگزار شد، تندیس یادبود دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به پروفسور "زبتاخان شینواری" رئیس آکادمی علوم پاکستان اهدا شد.

لازم به ذکر است پروفسور ""زبتا خان شینواری" استاد دانشگاه در زمینه بیوتکنولوژی، رئیس آکادمی علوم پاکستان و برنده جایزه ابن سینا برای اخلاق در علم در سال ۲۰۱۵ از طرف سازمان یونسکو است.