سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام:

تعداد دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی یک درصد برتر کشور به ۵۰ دانشگاه رسید/ علوم پزشکی تهران، علوم پزشکی شهید بهشتی و علوم پزشکی اصفهان در صدر دانشگاههای علوم پزشکی کشور

 

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گفت: اطلاعات پایگاه شاخص های اساسی علم آی.اس.آی(ISI-ESI) نشان می دهد که تعداد دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی یک درصد برتر کشور به ۵۰ دانشگاه رسید. در صدر دانشگاه‌های علوم پزشکی، نام دانشگاه‌های تهران، شهید بهشتی و علوم پزشکی اصفهان قرار دارد.

 

دکتر محمدجواد دهقانی با اعلام این خبر افزود:  پایگاه شاخص های اساسی علم آی.اس.آی(ISI-ESI)  فهرست دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی برتر را هر دو ماه یکبار روزآمد می کند و به معرفی دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی یک درصد برتر دنیا می پردازد.

سرپرست ISC اظهار داشت: رشد کیفیت تولیدات علمی کشور مهمترین عامل افزایش تعداد دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور در جمع موثرترین ها است. رشد کیفیت تولیدات علمی یکی از مهمترین عوامل دستیابی به مرجعیت علمی به عنوان اولین بند از سیاست های کلان علم و فناوری ابلاغی توسط مقام معظم رهبری است.

 

نوع دانشگاه

نام دانشگاه

تعداد مدارک

تعداد استنادها

نسبت استناد به مقاله

رتبه تعداد مدارک

رتبه تعداد استنادها

رتبه نسبت استناد به مقاله

پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۱۸۳۷۹

۱۳۹۷۲۴

۷.۶

۱

۱

۳

علوم پزشکی شهید بهشتی

۷۸۴۰

۴۸۸۴۶

۶.۲۳

۲

۲

۷

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

۴۲۴۴

۲۶۵۴۸

۶.۲۶

۴

۳

۶

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

۴۷۰۹

۲۶۲۵۹

۵.۵۸

۳

۴

۱۰

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۳۷۸۵

۲۴۳۸۱

۶.۴۴

۶

۵

۴

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

۴۱۵۵

۲۳۷۵۸

۵.۷۲

۵

۶

۹

دانشگاه علوم پزشکی ایران

۳۲۰۶

۱۳۸۰۲

۴.۳۱

۷

۷

۱۲

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

۱۶۹۸

۱۰۶۷۶

۶.۲۹

۸

۸

۵

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

۱۲۹۶

۱۰۲۳۹

۷.۹

۱۰

۹

۲

علوم پزشکی بقیةالله (عج)

۱۵۳۴

۷۶۳۸

۴.۹۸

۹

۱۰

۱۱

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

۵۳۴

۴۹۵۲

۹.۲۷

۱۲

۱۱

۱

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

۷۱۸

۴۲۵۲

۵.۹۲

۱۱

۱۲

۸

فهرست: