روایت سریع اختتامیه دومین جشنواره ورزشی تابستانه فرزندان کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

یک روز خوب و بیاد ماندنی در ورزش دانشگاه/مراسم اختتامیه دومین دوره کلاسهای تابستانی ورزشی فرزندان کارکنان دانشگاه با پوشش آموزش ۱۷۰۰ نفر کودک دختر و پسر

فهرست: