دو انتصاب و دو ابقا در وزارت بهداشت

در احکام جداگانه ای توسط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مهندس طاهر موهبتی به عنوان رییس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان بیمه سلامت و دکتر گلمکانی به عنوان معاون حقوقی و امور مجلس منصوب شدند.همچنین دکتر باقر لاریجانی به عنوان معاون آموزشی و دکتر محمدرضا ملک زاده به عنوان معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در مسئولیت خود ابقا شدند

فهرست: