جلسه کمیته استانی ایدز برگزار شد

سه‌شنبه ۹ خردادماه، جلسه کمیته استانی ایدز با حضور رئیس دانشگاه و سایر اعضا برگزار شد.در این جلسه ضمن بررسی آخرین وضعیت این بیماری در استان، برنامه های در حال اجرا در حوزه های درمان، آموزش و پیشگیری مورد بررسی قرار گرفت.


همچنین الگوریتم جدید تشخیص HIV و برنامه های پیشگیری از انتقال بیماری از مادر به نوزاد نیز مورد بررسی قرار گرفت.