جلسه هماهنگی معاونین درمان منطقه هفت دانشگاه های علوم پزشکی به میزبانی اصفهان

پنجشنبه ۲۴ فروردین ماه، جلسه هماهنگی معاونین درمان منطقه هفت دانشگاه های علوم پزشکی کشور شامل دانشگاه های اصفهان، یزد، کاشان و شهرکرد به میزبانی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شد.


در ابتدای جلسه گزارشی از تجربیات موفق دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در خصوص پیوند اعضا از بیماران مرگ مغزی توسط رئیس اداره پیوند اعضا معاونت درمان ارائه گردید.
در ادامه گزارش نظام پرداخت و شیوه نامه پرداختهای ستادی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
سپس گزارشی از تجربیات موفق پیرامون ساماندهی مراکز MMT در سطح چهار دانشگاه ارائه شد.
در پایان نیز گزارش استقرار و اجرای سامانه mcmc در ستاد هدایت و مرکز پایش مراقبت های پزشکی ارائه و مقرر گردید در جلسه ای با حضور مسئولین حوزه های فن آوری اطلاعات و همچنین ستاد هدایت ۴ دانشگاه در خصوص راه اندازی سامانه مشترک mcmc منطقه ۷ کشوری و استفاده از بانک‌ اطلاعاتی مشترک در اصفهان تشکیل و موارد اجرایی گردد.
همچنین در خصوص اعزام و پذیرش بیماران در مرز جغرافیایی مشترک بین استانی ضمن بحث و تبادل نظر تصمیم سازی گردید.