نسخه مناسب چاپ

پنج شنبه ۲۲ خردادماه، سومین گردهمایی اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی و تجلیل از اساتید بازنشسته سال های اخیر و نیز از ارتقا یافتگان آن دانشکده با حضور رییس دانشگاه، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه، معاون آموزشی، رییس دانشکده پزشکی، دکتر الهی قمشه ای و جمعی از اساتید شاغل و بازنشسته برگزار شد.

 

 

 

 

در این مراسم از اعضای هیات علمی بازنشسته سال های اخیر دانشکده پزشکی و نیز اساتید ارتقا یافته آن دانشکده تقدیر بعمل آمد.

فهرست: 

ارتباط با ما

خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، ستاد مرکزی

تلفن: ۳۶۶۸۰۰۴۸-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶

Isfahan University Of Medical Sciences, Isfahan, Iran

 

پشتیبانی از افراد کم توان

دستورالعمل بروزرسانی