برگزاری جلسه کمیته استانی انتقال خون

دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه، جلسه کمیته استانی انتقال خون با حضور رئیس دانشگاه، رئیس سازمان انتقال خون استان، معاونین و کارشناسان سازمان انتقال خون، جمعی از روسای بیمارستان ها و مسئولین معاونت درمان برگزار گردید.

این جلسه به منظور تامین خون و فراورده های خونی بیمارستان ها برگزار شد.

همچنین در این جلسه از سازمان انتقال خون استان بدلیل کیفیت بالای فراورده های خونی و همچنین بیمارستان هایی که بانک های خون را تجهیز و بروزرسانی کرده اند تقدیر و تشکر شد.

فهرست: