نسخه مناسب چاپ

چهارشنبه ۱ مرداد ماه، جلسه هیات ممیزه دانشگاه با حضور رییس دانشگاه و سایر اعضا تشکیل شد. در این جلسه پرونده تعدادی از اعضای هیات علمی متقاضی ارتقای مرتبه بررسی شد.

 

 

 

 

 

 

همچنین با رای اعضای محترم هیات ممیزه، ارتقای مرتبه آقای دکتر محمود عمرانی فر عضو هیات علمی گروه جراحی دانشکده پزشکی از مرتبه دانشیاری به استادی، آقای دکتر علیرضا عندلیب عضو هیات علمی گروه ایمنی شناسی دانشکده پزشکی از مرتبه دانشیاری به استادی، آقای دکتر محمد رفیعی نیا عضو هیات علمی گروه فیزیک پزشکی دانشکده فناوری های نوین از مرتبه استادیاری به دانشیاری و آقای دکتر پرهام رئیسی عضو هیات علمی گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی از مرتبه استادیاری به دانشیاری مورد تایید قرار گرفت.

فهرست: 

ارتباط با ما

خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، ستاد مرکزی

تلفن: ۳۶۶۸۰۰۴۸-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶

Isfahan University Of Medical Sciences, Isfahan, Iran

 

پشتیبانی از افراد کم توان

دستورالعمل بروزرسانی