نسخه مناسب چاپ

ساعت ۸ صبح روز چهارشنبه ۱۳ آذرماه جلسه هیات ممیزه دانشگاه با حضور آقای دکتر اصغری سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و سایر اعضا تشکیل شد. 


 


 


در این جلسه پرونده تعدادی از اعضای هیات علمی متقاضی ارتقای مرتبه بررسی شد.

فهرست: 

ارتباط با ما

خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، ستاد مرکزی

تلفن: ۳۶۶۸۰۰۴۸-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶

Isfahan University Of Medical Sciences, Isfahan, Iran

 

پشتیبانی از افراد کم توان

دستورالعمل بروزرسانی