نسخه مناسب چاپ

پنجشنبه ۲۲ خرداد ماه، جلسه هیات رییسه دانشگاه با حضور رییس دانشگاه و سایر اعضا تشکیل شد.

 

 

 

 

 

 

 

در این جلسه آیین نامه های فرایند نقل و انتقال دانشجویان و بازنشستگی اعضای هیات علمی بررسی شد.

همچنین نامه های واصله از معاونت ها جهت طرح در هیات رییسه دانشگاه مطرح و تصمیم گیری شد.

فهرست: 

ارتباط با ما

خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، ستاد مرکزی

تلفن: ۳۶۶۸۰۰۴۸-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶

Isfahan University Of Medical Sciences, Isfahan, Iran

 

پشتیبانی از افراد کم توان

دستورالعمل بروزرسانی