برگزاری جلسه شورای دانشگاه

نسخه مناسب چاپ

چهارشنبه ۲۸ مهرماه، جلسه شورای دانشگاه با حضور رییس دانشگاه، معاونین، روسای دانشکده ها و سایر اعضا برگزار شد.

 

در این جلسه گزارش برنامه راهبردی گروه های آموزشی دانشکده بهداشت ارائه شد.

همچنین دستورالعمل های اجرایی مرخصی های طولانی مدت اعضای هیات علمی و همچنین جذب اعضای هیات علمی پژوهشی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

بررسی دستور العمل اجرایی پوشش حرفه ای دانشجویان، اعضای هیات علمی و کارکنان از دیگر موارد مطرح در این جلسه بود.

فهرست: 

ارتباط با ما

خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، ستاد مرکزی

تلفن: ۳۶۶۸۰۰۴۸-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶

Isfahan University Of Medical Sciences, Isfahan, Iran

 

پشتیبانی از افراد کم توان

دستورالعمل بروزرسانی