برگزاری اولین کارگاه آموزش ارزیابان بیرونی اعتبار بخشی موسسه ای توسط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

در راستای برنامه های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی، ارزیابی بیرونی اعتباربخشی موسسات آموزشی آغاز گردید.

لازم به ذکر است اعتبار بخشی موسسه ای به عنوان ماموریت ویژه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی می باشد.

 

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی وزارت بهداشت؛ در جلسه کارگاه آموزشی ارزیابان بیرونی اعتباربخشی موسسه ای  که در روز چهارشنبه ۱۳ مردادماه ۱۳۹۵ در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی با حضور ارزیابان بیرونی معرفی شده از مناطق آمایشی و نمایندگان مجری پروژه در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برگزار شد، دکتر باقر لاریجانی معاون آموزشی وزارت بهداشت ضمن تشکر از حضور اعضای جلسه و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: یکی از محورهای بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی، برنامه اعتباربخشی موسسات آموزشی و مراکز درمانی است که باید مورد توجه ویژه ای قرار گیرد.
 


دکتر لاریجانی سازمان دهی اعتباربخشی موسسه ای و فعال کردن ارزیابان بیرونی از مناطق آمایشی را حرکت نوینی در وزارت بهداشت خواند و ابراز امیدواری کرد با بهره گیری از پتانسیل عظیم اعضای هیات علمی و دانشگاههای مستقر در مناطق آمایشی بتوانیم  به ارتقا کیفی در دانشگاهها دست یابیم.
 
معاون آموزشی وزارت بهداشت اظهار داشت: ما در اعتباربخشی به دنبال نمره دهی و رتبه بندی دانشگاهها نیستیم و در صدد هستیم به دانشگاهها کمک نماییم تا نقاط ضعف و قوت خود را در رابطه با استانداردها شناسایی نموده و برای انطباق بهتر با آن، برنامه ریزی و فعالیت نمایند.
 

 

دکتر لاریجانی فعالیت های انجام شده در راستای ارزیابی بیرونی را اقدام مهمی دانست و  گفت این فعالیت، قدرت مناطق آمایشی را برای گسترش سریع و موثر برنامه های تضمین کیفیت و بهبود کیفیت نشان می دهد.
 
معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به اینکه خودارزیابی بیمارستانها در استانها تا حدی پیش رفته و سنجه های آن نیز نهایی شده است گفت: در ماههای گذشته تلاش های بسیاری انجام شد تا این استانداردها در سطح وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نهایی شود.
 
وی اظهارداشت افرادی که برای ارزیابی به استانها می روند باید نگاهشان فراتر از آموزش به معنای اخص خود باشد. این کار  به همراه  نگاه درونی که در خود دانشگاهها ست کمک می کند تا بتوانیم قدم های بعدی را در زمینه اعتباربخشی موسسه ای برداریم و به ارتقاء دانشگاهها کمک نماییم.
 

معاون آموزشی وزارت بهداشت با بیان اینکه دانشگاهها باید در عرصه بین المللی شناخته شوند و هدفمندتر بتوانند این مسیر را پیش ببرند اضافه کرد: اعتباربخشی بین المللی قدم های مهمی است که دانشگاه ها بتوانند  جایگاه خود را حفظ کنند و امیدواریم بعد از اعتباربخشی موسسه ای، مسیر برای اعتباربخشی بین المللی دانشگاهها هموارتر شود.