بازدید از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان توسط تیم ارزیابان بیرونی منطقه ۹ آمایشی

در راستای اجرای اعتباربخشی موسسه‌ای دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، یکشنبه ۱۷ بهمن ماه، تیم ارزیابان بیرونی منطقه ۹ آمایشی و همچنین ناظر وزارت بهداشت، از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بازدید نمودند.

 تیم ارزیابان علاوه بر بازدید از دانشکده‌ها و معاونت­های ستادی دانشگاه از مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، مرکز مهارتهای بالینی و مرکز آزمون‌های دانشگاه بازدید به عمل آوردند.

همچنین در ادامه این بازدید، تیم ارزیابان در جمع اعضای شورای دانشگاه حضور یافته و به تبیین آرا، رهیافت و دیدگاههای خود در خصوص ابعاد مختلف اعتباربخشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پرداختند.

فهرست: 

نقشه سایت

 

شماره تماس کلیه واحدها

 

 اداره بازرسی،‌ ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات: ۳۷۹۲۹۵۹۵-۰۳۱

ارتباط با ما

خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، ستاد مرکزی

تلفن: ۳۶۶۸۰۰۴۸-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶

Isfahan University Of Medical Sciences, Isfahan, Iran

پیوند ها

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 

پایگاه جامع آموزش و فرهنگ سازی سلامت

  

دانشگاه های علوم پزشکی کشور

  

سایت های مفید