بازدید جمعی از سفرا و مسئولین سفارت های کشورهای آسیایی و اروپایی از شهرستان برخوار

سه شنبه ۲ آذرماه، هیاتی متشکل از سفرا و مسئولین سفارت خانه های کشورهای آسیایی و اروپایی با حضور در شهرستان برخوار، از نحوه ارائه خدمات سلامت به اتباع کشورهای خارجی بازدید نمودند.

 

در بازدید از شهرستان برخوار که با حضور هیاتی متشکل از سفرا و مسئولین سفارت های کشورهای آسیایی و اروپایی، کارشناسان کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان و اداره امور اتباع بیگانه انجام شد، از پایگاه سلامت ابن سینا آن شهرستان بازدید شد.

در این بازدید فرماندار شهرستان برخوار گزارشی از آمار و وضعیت اتباع بیگانه در شهرستان مذکور ارائه داد. همچنین مدیر روابط بین الملل و قائم مقام معاونت درمان دانشگاه گزارشی از نحوه ارائه خدمات حوزه سلامت به اتباع خارجی ساکن استان اصفهان ارائه نمودند.

بازدید از واحدهای مختلف پایگاه سلامت ابن سینا و نحوه ارائه خدمت به اتباع خارجی در این پایگاه از دیگر موارد مطرح در این بازدید بود.