بازدید سرزده رییس و معاون دانشگاه از بیمارستان شهدای لنجان

امروز سه شنبه ۱۴ آذرماه، رییس دانشگاه و معاون توسعه مدیریت و منابع به صورت سرزده از بخش های مختلف بیمارستان شهدای لنجان بازدید نمودند.

در این بازدید خانم دکتر چنگیز و دکتر یوسفی ضمن عیادت از بیماران بستری، با کارکنان مرکز دیدار و گفتگو کردند. مسئولین سپس به بررسی و بازدید از اقدامات صورت گرفته از برنامه تحول سلامت در بخش ها و واحدهای مختلف مرکز پرداختند.

فهرست: