انعقاد تفاهمنامه همکاری فی مابین معاونت آموزشی وزارت متبوع و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

به منظور اعتلای نظام آموزش علوم پزشکی کشور از مجرای اجرای اثربخش بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی و همچنین در راستای بهره مندی از ظرفیت های بالقوه موجود در دانشگاه های علوم پزشکی کشور، تفاهمنامه همکاری فی مابین معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان منعقد گردید.

متن این تفاهمنامه به شرح ذیل است: