انتصاب مشاور عالی رئیس دانشگاه و رئیس شورای مشاورین

طی حکمی از سوی آقای دکتر اصغری سرپرست محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، آقای دکتر محمود قسامی به عنوان مشاور عالی رئیس دانشگاه و رئیس شورای مشاورین منصوب گردید. 


 


بسمه تعالی


جناب آقای دکتر محمود قسامی


متخصص محترم چشم پزشکی


 


سلام علیکم


اجرایی کردن شعار و گفتمان تدبیر و امید مستلزم ایجاد ساز و کارهای مناسب و سنجیده است. مسلماً بهره‌گیری سازمان یافته از دیدگاه‌ها و نظریات افراد صاحبنظر و با تجربه در کلیه شئون نظام سلامت یکی از این راهکارهاست.


لذا به موجب این ابلاغ جنابعالی را که هم دارای سوابق انقلابی درخشان و سوابق اجرایی روشن و موفق و همچنین حضور مثمر و مؤثر در بسیاری از کمیته‌های مشورتی و برنامه‌ریزی در ستاد و شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده‌اید، به عنوان مشاور عالی رئیس دانشگاه و رئیس شورای مشاورین منصوب می‌کنم.


اطمینان دارم جنابعالی با توجه به سعه صدر و داشتن حسن خلق و نیز توانایی ایجاد رابطه پسندیده با صاحبنظران، می‌توانید موجد برنامه‌ها و راهکارهایی باشید که هم امیدواری را در نزد جامعه بزرگ سلامت تقویت کند و هم برای آینده دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نقشه تحول راهبردی را فراهم آورد.


توفیق جنابعالی را از درگاه ایزد منان خواستارم. 


دكتر غلامرضا اصغری


سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و


خدمات بهداشتی درمانی اصفهان  

فهرست: