اعلام وزارت بهداشت در مورد دانش آموختگان استعداد درخشان دوره دکتری تخصصی

بر اساس موافقت مقام عالی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، دانش آموختگان دوره دکتری تخصصی(Ph.D) که به دلیل استعداد درخشان بودن مستقیماً و بدون گذراندن طرح دوره عمومی وارد دوره Ph.Dشده اند،

می توانند تعهدات دوره عمومی خود را در تمامی دانشگاه ها از جمله دانشگاه های مستقر در شهرهای بزرگ بگذرانند.

پیش از این امکان گذراندن طرح دوره عمومی در دانشگاه های علوم پزشکی مستقر در شهرهای بزرگ وجود نداشت و افراد می بایست طرح خود را در مناطق کمتر برخوردار می گذراندند.

گفتنی است در نامه ای از سوی معاونت آموزشی وزارت متبوع به دانشگاه ها، بر این نکته تاکید شده است که: استفاده از ظرفیت نخبگان و استعدادهای درخشان علوم پزشکی در سطوح مختلف نظام سلامت کشور از اموری است که می تواند زمینه های ارتقای بیش از پیش سلامت کشور را فراهم آورد. لزوم برنامه ریزی برای این امر در مقاطع تحصیلات تکمیلی بیش از سایر مقاطع به چشم می خورد و ضروری است تا امکان ورود دانش آموختگان به عرصه های خدماتی تسهیل گردد. همچنین می بایست بستری فراهم گردد تا دانش آموختگان استعداد درخشان با ورود در سطوح بالاتر نظام سلامت بتوانند مشارکت بیشتری در امور مدیریت و سیاستگذاری سلامت کشور داشته باشند.

فهرست: