اعلام نتایج اولیه نسل سوم اعتباربخشی ملی در استان اصفهان با معرفی دستاورد ها و اعلام ۱۰ مرکز درمانی برتر استان

خداحافظی بیمارستان های استان با درجه ۳ اعتبار بخشی / ۱۰ بیمارستان برتر استان موفق به کسب رتبه ۱ اعتبار بخشی شدند / ۸۳ درصد  بیمارستانهای استان ارتقاء در درصد تحقق کل و ۸۶ درصد بیمارستانهای استان ارتقاء در درصد زیر محور اورژانس داشته اند

 

دکتر گلزاری رئیس اداره اعتبار بخشی معاونت درمان گفت: در آخرین اعتبار بخشی انجام شده قریب به ۱۰۰۰ بیمارستان در کشور توسط ارزیابان ارشد آموزش دیده وزارت متبوع از استانی دیگر مورد ارزیابی قرارگرفتند که پس از اعلام نتایج اولیه نتیجه ۵۰ بیمارستان در کشور اعلام نگردید و به منظور راستی آزمایی مجدداً ارزیابی شدند که عمدتاً بر اساس شاخص هایی چون جهش معنا دار و غیر قابل پیش بینی نسبت به سال گذشته بودند.


رئیس اداره اعتبار بخشی معاونت درمان افزود: در مرحله ریچک از ۵۰ بیمارستان منتخب کشور ، ۱۰ بیمارستان از استان اصفهان تعیین شده بود که به لطف الهی پس از ارزیابی مجدد و ریچک توسط ارزیابان ارشد وزارتی، نتایج اعلام شده مراکز حاکی از صحت رشد بوده و مجدد نتایج درخشان استان مهر تایید خورد که نتیجه رتبه بندی ۱۰ بیمارستان برتر در استان بر اساس میانگین کل به شرح ذیل می باشد:

 

 


 رئیس اداره اعتبار بخشی معاونت درمان دانشگاه از پایان درجه ۳ اعتبار بخشی در بین بیمارستان های استان خبر داد و افزود: به حول و قوه الهی استان اصفهان با درجه سه اعتباربخشی خداحافظی کرده است و این درحالی است که   ۷۸ % بیمارستانهای استان درجه یک شدند و ازمیان بیمارستانهایی که درجه دو را کسب نموده اند تعدادی نیز با اختلاف کمتر از یک یا دو درصد با درجه یک بودند که با پذیرش اعتراض آنها توسط وزارت متبوع و رسیدگی به اعتراضات و کسب درجه یک بیمارستانهای درجه دو استان در حد چند عدد خواهد شد.


دکتر گلزاری افزود: پس از تحلیل نتایج نسل سوم اعتباربخشی مشخص گردید که ۸۳ % بیمارستانهای استان ارتقاء در درصد تحقق کل و ۸۶% بیمارستانهای استان ارتقاء در درصد زیر محور اورژانس داشته اند، شاخص ترین دستاورد نسل سوم اعتباربخشی می توان به این نکته اشاره کرد که ۲۰ % بیمارستانهای استان حداقل یک گرید ارتقاء درجه داشتند. (دامنه ارتقاءیک گرید از سه به دو و از دو به یک ۲۰ درصد می باشد).
رئیس اداره اعتبار بخشی معاونت درمان دانشگاه این موفقیت چشم گیر را حاصل حساس سازی و توجیه تیم مدیریتی مراکز درمانی در استقرار استاندادرهای اعتباربخشی و ایمنی بیماران و کارکنان و تلاش و همت کارکنان و پرسنل درمانی و غیر درمانی مراکز درمانی و همچنین برنامه ریزی، سازماندهی و نظارت و رهبری مدیران ارشد معاونت درمان و  اداره اعتباربخشی عنوان نمود و افزود: انتخاب استان اصفهان بعنوان یکی از دو استان منتخب در سفرهای بین المللی نمایندگان W.H.O جهت بررسی استانداردهای اعتباربخشی کشور، عضویت دو نفر از نمایندگان اداره اعتباربخشی در اکسپرت پنل وزارت متبوع و همچنین حضور۲ نفر از استان اصفهان بعنوان مدرس وزارتی جهت آموزش ارزیابان ارشد کشوری از دیگر توفیقات معاونت درمان و اداره اعتبار بخشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بوده است.

 

لازم به ذکر است، اعتباربخشی یکی از معتبر ترین مدل های ارزیابی سیستماتیک مراکز ارائه خدمات سلامت مبتنی بر کیفیت، ایمنی بیماران و کارکنان با سبقه ای ۱۰۰ ساله در دنیا می باشد. در ایران نیز اعتباربخشی در سال ۱۳۸۹ با ابلاغ کتاب استانداردهای اعتباربخشی آغاز و از سال ۱۳۹۰ این روش ارزیابی بطور رسمی جایگزین نظام ارزشیابی قدیم گردید، از سال ۱۳۹۲ تا کنون سه نسل از انجام اعتباربخشی گذشته که نتایج اولیه نسل سوم اخیراً توسط وزارت متبوع اعلام گردیده است. نسل سوم اعتباربخشی ملی از دیماه ۹۵ آغاز و تا خرداد ماه ۹۶ با ارزیابی بیمارستانها و مراکز درمانی دارای پروانه بهره برداری به پایان رسید.

فهرست: