اعزام کاروان بزرگ دندانپزشکی دانشگاه به سر پل ذهاب

امروز سه شنبه ۱۴ آذرماه، با بدرقه مسئولین دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مشارکت جامعه دندانپزشکی و دانش آموختگان دندانپزشکی استان، کاروان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بعنوان

بزرگترین کاروان دندانپزشکی سیار خاورمیانه، به سرپل ذهاب به منظور استقرار در مناطق زلزله زده اعزام خواهد شد.

فهرست: