برگزاری مراسم تکریم و معارفه رییس مرکز بهداشت شماره دو اصفهان

یکشنبه ۱۷ دیماه، مراسم تکریم و معارفه رؤسای سابق و جدید مرکز بهداشت شماره دو اصفهان، در مرکز بهداشت شماره دو برگزار شد.

در این مراسم که با حضور خانم دکتر چنگیز رییس دانشگاه و مسئولین و کارشناسان مراکز بهداشت شماره یک و دو برگزار گردید، خانم دکتر منصوره ابوفاضلی به عنوان رییس جدید مرکز بهداشت شماره دو اصفهان معرفی و از خدمات دکتر سهرابی در زمان ریاست آن مرکز تشکر و قدردانی گردید.

فهرست: