مجله علمی – پژوهشی (RPS) دانشکده داروسازی Q1 کشور شد

مجله علمی – پژوهشی (RPS) دانشکده داروسازی و علوم دارویی دانشگاه توانست با کسب بالاترین میزان شاخص SJR، یکی از سه مجله Q1 کشور شود.

دکتر جابر امامی عضو هیات علمی دانشگاه و مدیر مسئول مجله مذکور در خصوص روند انتخاب این مجله و شاخص SJRاظهار داشت: شاخص SJRاز جمله شاخص هایی است که بطور سالیانه برای مجلات نمایه شده در پایگاه اسکوپوس و برپایه میزان استنادات آنها محاسبه و از طریق پایگاه SCImagojrارائه می شود.

در این پایگاه بر اساس شاخص مذکور مجلات به چهار چارک(Quartile) تقسیم می شوند که بالاترین میزان شاخص SJRمربوط به چارک اول یا Q1است و بر همین اساس مجله Research In Pharmaceutical Sciencesبه عنوان یکی از سه مجله Q1کشور انتخاب شد.

فهرست: 

ارتباط با ما

خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، ستاد مرکزی

تلفن: ۳۶۶۸۰۰۴۸-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶

Isfahan University Of Medical Sciences, Isfahan, Iran

پیوند ها

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 

پایگاه جامع آموزش و فرهنگ سازی سلامت

  

دانشگاه های علوم پزشکی کشور

  

سایت های مفید