ویدئو دانشگاه

اجرای طرح همیار درمان در اصفهان:

« همیار درمان » گامی بلند بسوی ارتقای کیفیت خدمات درمانی در استان اصفهان

عکس سلفی گرفتن یک بیمار با وزیر محترم بهداشت در اورژانس مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)

تجلیل از مقام استاد دکتر پورمقدس با حضور وزیر محترم بهداشت

تجلیل از مقام استاد دکتر عباس ادیب با حضور وزیر محترم بهداشت، هیات رئیسه دانشگاه و اعضای هیات علمی دانشگاه

ویدئوی راه اندازی ساختمان امام رضا(ع) در مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی سیدالشهدا(ع)

اشتراک در RSS - ویدئو دانشگاه