ویدئو دانشگاه

نخستین جشنواره ملی فیلم‌ کوتاه « مهرسلامت »

نخستین جشنواره ملی فیلم‌ کوتاه « مهرسلامت » در اصفهان، ۲۳ تا ۲۶ مهرماه ۹۷

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان «قهرمان سیزدهمین المپیاد ورزش‌های قهرمانی دانشجویان پسر دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور»

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان «قهرمان سیزدهمین المپیاد ورزش‌های قهرمانی دانشجویان پسر دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور»فیلم شماره۲

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان «قهرمان سیزدهمین المپیاد ورزش‌های قهرمانی دانشجویان پسر دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور»

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان «قهرمان سیزدهمین المپیاد ورزش‌های قهرمانی دانشجویان پسر دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور»

گزارشی از حوزه معاونت آموزشی

اجرای برنامه تحول نظام سلامت در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

برنامه پزشک خانواده

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - ویدئو دانشگاه