ویدئو دانشگاه

اجرای برنامه تحول نظام سلامت در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

طرح توسعه اورژانس بیمارستان شهدای لنجان - اصفهان

سرود دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

طرح تحول سلامت و بهبود فضای ارایه خدمات بهداشتی درمانی

طرح تحول سلامت و بهبود فضای ارایه خدمات بهداشتی درمانی

پزشک خانواده و برنامه تحول نظام سلامت

گام دوم برنامه تحول نظام سلامت مربوط به تحول درحوزه بهداشت،که این برنامه ۵ هدف شامل ارتقاء شاخص های بهداشتی ، بهبود کیفیت خدمت، رضایت مردم، کنترل هزینه ها و عدالت در سلامت را دنبال می کند

اجرای طرح همیار درمان در اصفهان:

« همیار درمان » گامی بلند بسوی ارتقای کیفیت خدمات درمانی در استان اصفهان

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - ویدئو دانشگاه