برنامه تحول نظام سلامت

اخبار مربوط به برنامه تحول نظام سلامت

بازدید رئیس دانشگاه از مرکز آموزشی درمانی حضرت سیدالشهدا(ع)

پنجشنبه ۵ آذرماه، رئیس دانشگاه و قائم مقام رئیس دانشگاه از مرکز آموزشی درمانی حضرت سیدالشهدا(ع) بازدید نمودند.

بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع از بیمارستان های شفا و شهدای لنجان

پنجشنبه ۲۸ آبان ماه، معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه از بیمارستان تازه تاسیس شفا و آخرین مراحل بهره برداری از آن بیمارستان و نیز بیمارستان شهدای انجان بازدید نمود.

بازدید مسئولین دانشگاه از شهرستان های فریدن، فریدونشهر و چادگان

پنجشنبه ۲۸ آبان ماه، رئیس دانشگاه و معاون بهداشتی با حضور در شهرستان های فریدن، فریدونشهرو چادگان از بیمارستان ها و برخی از مراکز بهداشتی درمانی آن شهرستان ها بازدید نمودند.

همایش "معارفه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ویژه فارغ التحصيلان جدید رشته های تخصصی"

روز یکشنبه ۲۴ آبان ماه، همایش "معارفه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ویژه فارغ التحصيلان جدید رشته های تخصصی" باحضور رئیس دانشگاه و معاونین توسعه مدیریت و منابع و درمان و نیز با حضور تمامی متعهدين ضریب کای جدیدالورود تشکیل گردید.

بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع از بیمارستان عیسی بن مریم(ع)

شنبه ۲۳ آبان ماه، معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه از بیمارستان عیسی بن مریم(ع) بازدید و اجرای برنامه تحول نظام سلامت و پیشرفت پروژه های مربوط به ارتقاء هتلینگ و در دست اقدام آن بیمارستان مورد بررسی قرار گرفت.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - برنامه تحول نظام سلامت