انتصابات

انتصاب رئیس بیمارستان منظریه خمینی شهر

طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه، آقای دکتر کریم سهرابی به عنوان رئیس بیمارستان منظریه خمینی شهر منصوب گردید.

انتصاب مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان فریدن

طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه و با توجه به پیشنهاد معاون بهداشتی، آقای دکتر محمدرضا شیخی به عنوان مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان فریدن منصوب گردید.

انتصاب مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان برخوار

طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه و با توجه به پیشنهاد معاون بهداشتی، آقای دکتر شهرام حاجیان به عنوان مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان برخوار منصوب گردید.

انتصاب مدیر گروه مامایی و بهداشت باروری دانشکده پرستاری و مامایی

طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه و با توجه به نظر سنجی به عمل آمده از اعضاء هیات علمی گروه مربوطه، خانم دکتر اشرف کاظمی به عنوان مدیر گروه مامایی و بهداشت باروری دانشکده پرستاری و مامایی منصوب گردید.

انتصاب مدیر گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه و با توجه به نظر سنجی به عمل آمده از اعضاء هیات علمی گروه مربوطه، آقای دکتر حسن اشرفی ریزی به عنوان مدیر گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دانشکده مدیریت و اطلاعات رسانی پزشکی منصوب گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - انتصابات

نقشه سایت

 

شماره تماس کلیه واحدها

 

 اداره بازرسی،‌ ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات: ۳۷۹۲۹۵۹۵-۰۳۱

ارتباط با ما

خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، ستاد مرکزی

تلفن: ۳۶۶۸۰۰۴۸-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶

Isfahan University Of Medical Sciences, Isfahan, Iran

پیوند ها

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 

پایگاه جامع آموزش و فرهنگ سازی سلامت

  

دانشگاه های علوم پزشکی کشور

  

سایت های مفید