انتصابات

انتصاب مدیر توسعه سازمان و تحول اداری و مدیر منابع انسانی دانشگاه

طی احکام جداگانه ای از سوی دکتر یوسفی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه، محمد اکبری به عنوان مدیر توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه و جعفر سجودی مشاور معاون توسعه مدیریت و منابع با حفظ سمت به عنوان مدیر منابع انسانی دانشگاه منصوب گردیدند

انتصاب رییس دانشگاه به عنوان دبیر کمیسیون ملی اعتباربخشی

بر اساس ابلاغیه ای از سوی دکتر باقری لاریجانی معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، خانم دکتر طاهره چنگیز رییس دانشگاه به عنوان دبیر کمیسیون ملی اعتباربخشی منصوب گردید.

انتصاب دکتر حیدرعلی داوری به عنوان مشاور استاندار در امور بهداشت و درمان

بر اساس حکمی از سوی دکتر محسن مهرعلیزاده استاندار اصفهان، دکتر حیدرعلی داوری به عنوان مشاور استاندار در امور بهداشت و درمان منصوب گردید.

انتصاب استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان رییس مؤسسه ملی تحقیقات سلامت جمهوری اسلامی ایران

بر اساس ابلاغیه ای از سوی دکتر هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دکتر اکبر فتوحی استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان رییس مؤسسه ملی تحقیقات سلامت جمهوری اسلامی ایران منصوب گردید.

انتصاب اعضای کمیته پدافند غیرعامل دانشگاه

براساس حکمی از سوی خانم دکتر چنگیز رییس دانشگاه، افراد زیر به عنوان اعضای کمیته پدافند غیرعامل دانشگاه منصوب گردیدند:

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - انتصابات