انتصابات

انتصاب مشاور رییس دانشگاه در امور اجتماعی سلامت

بر اساس ابلاغیه ای از سوی خانم دکتر چنگیز رییس دانشگاه، دکتر ذبیح اله شاهمرادی، به عنوان مشاور رییس دانشگاه در امور اجتماعی سلامت منصوب گردید.

انتصاب سرپرست بیمارستان بهنیا تیران و کرون

بنا به پیشنهاد معاون درمان دانشگاه و بر اساس ابلاغیه ای از سوی خانم دکتر چنگیز رییس دانشگاه، دکتر حمیدرضا میرزائیان مدیر شبکه بهداشت و درمان تیران و کرون با حفظ سمت به عنوان سرپرست بیمارستان بهنیا تیران و کرون منصوب گردید.

انتصاب رییس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه

به پیشنهاد معاون درمان دانشگاه و تایید سرپرست سازمان اورژانس کشور، طی حکمی از سوی خانم دکتر چنگیز رییس دانشگاه، دکتر غفور راستین به عنوان رییس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی اصفهان منصوب گردید.

انتصاب سرپرست حراست دانشگاه

بر اساس حکمی از سوی سید رضا علیخانی رییس مرکز حراست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اکبر آقابابایی به عنوان سرپرست حراست دانشگاه منصوب گردید.

انتصاب مسئول اجرای مفاد ابلاغیه شماره ۱۰۰/۱۱۸ مقام عالی وزارت متبوع

بر اساس ابلاغیه ای از سوی خانم دکتر چنگیز رییس دانشگاه، مسئولیت اجرای کلیه مفاد ابلاغیه شماره ۱۰۰/۱۱۸ مورخ ۹۷/۲/۱۰ مقام عالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دکتر غلامرضا بهرامی مدیر دفتر ریاست دانشگاه تفویض گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - انتصابات