انتصابات

انتصاب رییس بیمارستان شهدای لنجان

بر اساس حکمی از سوی خانم دکتر چنگیز رییس دانشگاه، دکتر عبداله عسگری متخصص داخلی، به عنوان رییس بیمارستان شهدای لنجان منصوب گردید.

انتصاب رییس مرکز آموزشی درمانی امین

بر اساس حکمی از سوی خانم دکتر چنگیز رییس دانشگاه، دکتر حمید مللی متخصص جراحی، به عنوان رییس مرکز آموزشی درمانی امین منصوب گردید.

انتصاب رییس مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) و شفا

بر اساس حکمی از سوی خانم دکتر چنگیز رییس دانشگاه، دکتر رامین سلامی به عنوان رییس مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) و شفا منصوب گردید.

انتصاب رییس بیمارستان شهید دکتر بهشتی اردستان

بر اساس حکمی از سوی خانم دکتر چنگیز رییس دانشگاه، خانم دکتر انسیه علی بگلی به عنوان رییس بیمارستان شهید دکتر بهشتی اردستان منصوب گردید.

انتصاب رییس دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه

طی حکمی از سوی خانم دکتر چنگیز رئیس دانشگاه، خانم دکتر فاطمه درخشنده استادیار دانشکده علوم توانبخشی به سمت رییس  دانشکده علوم توانبخشی منصوب شد.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - انتصابات