انتصابات

انتصاب معاون غذا و دارو دانشگاه

طی حکمی از سوی خانم دکتر طاهره چنگیز رییس دانشگاه، دکتر ابوالفضل اصلانی، دانشیار دانشکده داروسازی، به عنوان معاون غذا و دارو دانشگاه منصوب شد.

انتصاب رییس دانشکده داروسازی و علوم دارویی

طی حکمی از سوی خانم دکتر طاهره چنگیز رییس دانشگاه، دکتر عباس جعفریان، استاد دانشکده داروسازی به عنوان رییس دانشکده داروسازی و علوم دارویی منصوب شد.

انتصاب رییس دانشکده بهداشت

طی حکمی از سوی خانم دکتر طاهره چنگیز رییس دانشگاه، دکتر محمدرضا مرآثی، استاد گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی دانشکده بهداشت، بعنوان رییس دانشکده بهداشت منصوب شد.

انتصاب رییس بیمارستان عیسی بن مریم(ع)

طی حکمی از سوی خانم دکتر چنگیز رییس دانشگاه، دکتر امین رضا طباطبایی بعنوان رییس بیمارستان عیسی بن مریم(ع) منصوب گردید.

انتصاب سرپرست بیمارستان حضرت محمد(ص) میمه

طی حکمی از سوی خانم دکتر چنگیز رییس دانشگاه، دکتر بابک حقانی فر رییس بیمارستان گلدیس شاهین شهر، با حفظ سمت بعنوان سرپرست بیمارستان حضرت محمد(ص) میمه منصوب گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - انتصابات