انتصابات

انتصاب قائم مقام رییس دانشگاه در امور خیرین و مشارکت های اجتماعی

طی حکمی از سوی خانم دکتر چنگیز سرپرست دانشگاه، محمد صافی دستجردی بعنوان قائم مقام رییس دانشگاه در امور خیرین و مشارکت های اجتماعی منصوب شد.

انتصاب معاون اجتماعی دانشگاه

طی حکمی از سوی خانم دکتر چنگیز سرپرست دانشگاه، دکتر ذبیح الله شاهمرادی دانشیار دانشکده پزشکی بعنوان معاون اجتماعی دانشگاه منصوب گردید.

انتصاب معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

طی حکمی از سوی خانم دکتر چنگیز سرپرست دانشگاه، دکتر سید محسن حسینی استاد دانشکده بهداشت، بعنوان معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه منصوب شد.

انتصاب معاون آموزشی دانشگاه

طی حکمی از سوی خانم دکتر طاهره چنگیز سرپرست دانشگاه، دکتر محمدرضا صبری، استاد دانشکده پزشکی، بعنوان معاون آموزشی دانشگاه منصوب شد.

انتصاب رییس دانشکده پزشکی

طی حکمی از سوی خانم دکتر طاهره چنگیز سرپرست دانشگاه، دکتر محمدحسن امامی، استاد دانشکده پزشکی، بعنوان رییس دانشکده پزشکی منصوب شد.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - انتصابات

نقشه سایت

 

شماره تماس کلیه واحدها

 

 اداره بازرسی،‌ ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات: ۳۷۹۲۹۵۹۵-۰۳۱

ارتباط با ما

خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، ستاد مرکزی

تلفن: ۳۶۶۸۰۰۴۸-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶

Isfahan University Of Medical Sciences, Isfahan, Iran

پیوند ها

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 

پایگاه جامع آموزش و فرهنگ سازی سلامت

  

دانشگاه های علوم پزشکی کشور

  

سایت های مفید