آموزشی

نشست رییس دانشگاه با دانشجویان المپیادی دانشگاه

سه شنبه ۱۷ شهریورماه، رییس دانشگاه، معاون آموزشی و مدیر مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه با دانشجویان شرکت کننده در هفتمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور دیدار کردند.

برگزاری جلسه شورای دانشگاه

سه شنبه ۲۷ مرداد ماه، جلسه شورای دانشگاه با حضور رییس دانشگاه، معاونین آموزشی،‌ پژهشی و فناوری، فرهنگی و دانشجویی و غذا و دارو، مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی و روسای دانشکده ها برگزار شد.

برگزاری جلسه شورای دانشگاه

چهارشنبه ۲۴ تیرماه، جلسه شورای دانشگاه با حضور رییس دانشگاه، هیات رییسه دانشگاه، روسای دانشکده ها و سایر اعضا برگزار شد.

برگزاری کمیسیون تخصصی ماده ۱ فرهنگی ارتقاء هیات علمی

چهارشنبه ۱۰ تیرماه،‌ کمیسیون تخصصی ماده ۱ فرهنگی ارتقاء هیات علمی با حضور رییس دانشگاه و سایر اعضا برگزار شد. در این جلسه با بررسی پرونده ۹ نفر از اعضای هیات علمی متقاضی ارتقاء‌، مستندات احراز امتیازات ماده ۱ آنان ارزیابی و تایید شد.

برگزاری جلسه بررسی صلاحیت های عمومی و جلسه هیات اجرایی جذب دانشگاه

سه شنبه ۹ تیرماه، جلسه بررسی صلاحیت های عمومی و جلسه هیات اجرایی جذب دانشگاه با حضور رییس دانشگاه و سایر اعضا تشکیل شد.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - آموزشی