عيادت مسئولین استانی و دانشگاهی از آيت الله مستجاب الدعوه در مركز الزهرا (س)

عصر روز شنبه ۲۱ بهمن ماه، مهندس محسن مهرعلیزاده استاندار اصفهان به همراه خانم دكتر چنگيز رییس دانشگاه و معاونین توسعه مدیریت و منابع، درمان، غذا و دارو و بهداشتي، با حضور در مركز آموزشي درماني الزهرا (س)، 

از حضرت آیت الله سید مرتضی مستجاب الدعوه از علمای برجسته اصفهان و خاندان فخیم صدر که به دلیل عارضه ريوي در اين مركز بستري شده عيادت كردند و آخرین وضعیت درمانی و سلامتی ایشان را جویا شدند.

سپس مسئولين در نشستی در دفتر رياست مرکز،  در خصوص كمبودهاي منابع مالی و همچنین فضاهاي آموزشي، درماني و تجهيزات پزشكي مطالبی عنوان نمودند و استاندار اصفهان نیز با جمع بندي موارد مطرح شده، راهكارهايي جهت رفع مشكلات و نيازهاي اين مركز ارائه کرد.

فهرست: