دیدار مدیر و کارکنان هسته گزینش با رییس دانشگاه

سه شنبه ۱۹ دیماه، به مناسبت ۱۵ دیماه سال ۶۱، سالروز صدور فرمان حضرت امام خمینی(رحمت ا... علیه) مبنی بر تشکیل گزینش کشور، مدیر و کارکنان هسته گزینش با رییس دانشگاه دیدار و گفتگو نمودند.

در این دیدار که در دفتر ریاست دانشگاه انجام گردید، مدیر هسته گزینش به ارائه گزارش عملکرد یکساله آن حوزه ونیز پیشرفت فرایند هسته گزینش پرداخت.

سپس خانم دکتر چنگیز رییس دانشگاه ضمن ارائه توصیه هایی در خصوص نحوه گزینش کارکنان، از مدیر، گزینشگران و دیگر افراد شاغل در هسته گزینش با اهدای لوحی، تقدیر نمود.

فهرست: