تشکیل کمیسیون نظارت بر تشکل ها

چهارشنبه ۱۲ آذرماه،‌ کمیسیون نظارت بر تشکل ها با حضور رییس دانشگاه و سایر اعضا برگزار شد. در این جلسه برنامه های پیشنهادی جهت بزرگداشت ۱۶ آذر، روز دانشجو بررسی و مورد تصویب قرار گرفت.

برگزاری جلسه هیات ممیزه دانشگاه

چهارشنبه ۱۲ آذرماه، جلسه هیات ممیزه دانشگاه با حضور رییس دانشگاه و سایر اعضا تشکیل شد. در این جلسه پرونده تعدادی از اعضای هیات علمی متقاضی ارتقای مرتبه بررسی شد.

برگزاری کمیسیون تخصصی ماده ۱ فرهنگی ارتقاء هیات علمی

سه شنبه ۱۱ آذرماه،‌ کمیسیون تخصصی ماده ۱ فرهنگی ارتقاء هیات علمی با حضور رییس دانشگاه و سایر اعضا برگزار شد. در این جلسه پرونده ۸ نفر از اعضای هیات علمی متقاضی ارتقای مرتبه بررسی شد.

برگزاری جلسه باز طراحی بخش های بیمارستانی بارویکرد حل مشکلات مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)

سه شنبه ۱۱ آذرماه، جلسه باز طراحی بخش های بیمارستانی بارویکرد حل مشکلات مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)، با حضور رییس دانشگاه، اعضای هیات رییسه، مشاورین رییس دانشگاه، روسای برخی از مراکز آموزشی درمانی و روسای سابق مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) و همچنین جمعی از کارشناسان ذیربط برگزار گردید.

برگزاری جلسه شورای فرهنگی دانشگاه

دوشنبه ۱۰ آذرماه، جلسه شورای فرهنگی دانشگاه با حضور رییس دانشگاه، معاونین فرهنگی و دانشجویی و آموزشی و سایر اعضا برگزار شد.

صفحه‌ها

اشتراک در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان RSS

ارتباط با ما

خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، ستاد مرکزی

تلفن: ۳۶۶۸۰۰۴۸-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶

Isfahan University Of Medical Sciences, Isfahan, Iran

 

پشتیبانی از افراد کم توان

دستورالعمل بروزرسانی