فهرست مطالب

 

مقدمه
فصل اول: معرفى و کاربرد ساده

ورود به صندوق پستى

ارسال نامه

دريافت نامه

پاسخگويى به نامه ها

پاسخگويى غير مستقيم به نامه

بستن صندوق پستى

نامه‎هاى ناخواسته

اقدامات پيشگيرانه كاربر

انجام تنظيمات صندوق پستى

 

فصل دوم: كاربرد پيشرفته

ارسال نامه همراه با ضمائم

دريافت نامه هاى داراى ضمائم

ارسال نامه براى چند گيرنده

خواندن نامه

پوشه Draft

بازبينى صحت املاى کلمات

پوشه Sent

پاسخگويى جمعى به  نامه ارسالى

پاسخگويى از طريق متون آماده

ارجاع نامه هاى دريافتى

دفترچه آدرس‎

چاپ نامه‎ها

پيغام‎هاى خطاى احتمالى

ذخيره كردن نامه ها

جستجو در صندوق پستى

مديريت پوشه‎هاى صندوق پستى

ايجاد پوشه‎هاى جديد

دكمه‎هاى عملياتى پوشه ها

فيلترگذارى در صندوق پستى

پيكربندى صندوق پستى

ارسال نامه فارسى

دريافت نامه فارسى

ويرايش نامه هاى فارسى

مقايسه دريافت نامه فارسى

تنظيمات ‎ نامه‎هاى فارسى

خطاهاى احتمالى

 

فصل سوم: وب ديسک

ورود به وب‎ديسك

مديريت فايل ها

مديريت پوشه‎ها

ايجاد وب سايت شخصى

 

فصل چهارم: Outlook

به Outlook خوش آمديد

پيكربندى آدرس پستى

ارسال و دريافت نامه

ضميمه كردن فايل‎ به نامه

مشاهده فايل ضميمه

ذخيره فايل ضميمه

دفترچه آدرس‎

ورود اطلاعات به صورت دستى

ورود اطلاعات به صورت خودكار

مرتب‎سازى آدرس‎ها

کاربرد آدرس‎هاى دفترچه

گروه هاى تماس

ايجاد يک گروه تماس جديد

کاربرد قابليت گروه‎بندى

چاپ دفترچه آدرس

ذخيره سازى دفترچه آدرس

سازماندهى نامه‎ها

ايجاد پوشه جديد

انتقال نامه‎ها به پوشه جديد

حذف پوشه جديد

ارسال نامه فارسى

فرهنگ واژگان