رفتن به محتوای اصلی
x

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در ارزیابی عملکرد صورت گرفته با حضور نمایندگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، موفق گردید نمره 93/15 را کسب نماید، از اینرو مقام عالی وزارت، طی نامه ای از تلاش های مسئولین دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در راستای حفظ و ارتقای کیفیت اقدامات مدیریتی این دانشگاه تشکر و قدردانی نمود.

به دنبال ارائه گزارش معاونت حقوقی، مجلس و امور استان ها، در خصوص ارزیابی عملکرد دانشگاه که روز شنبه ۲۱ تیرماه ۹۹ با حضور نمایندگان معاونت های وزارت بهداشت در محل دانشگاه صورت گرفت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان توانست در مجموع ارزیابی صورت گرفته در شاخص های عمومی و اختصاصی نمره 93/15 از ۱۰۰ را کسب نماید.

به همین منظور دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پیامی از رییس، معاونین و مدیران دانشگاه تشکر و قدردانی کرد. متن پیام به شرح زیر می باشد:

متن نامه