بازدید های مدیریتی نهم فروردین ماه و چهاردهمین روز از ستاد نوروزی

نهم فروردین و چهاردهمین روز از فعالیت ستاد نوروزی، تیم مدیریتی دانشگاه از اورژانس های پیش بیمارستانی شهرستان های اردستان و نطنز و بیمارستان های شهید بهشتی اردستان و خاتم الانبیا(ص) نطنز بازدید و میزان آمادگی و گزارش عملکرد آن مراکز را بررسی نمودند.

بازدید تیم مدیریتی نظارت معاونت درمان از مرکز درمان و کاهش آسیب معتادین مرکز قلعه شور

هشتم فروردین ماه و در ادامه بازدیدهای نظارتی ستاد نوروزی، تیم نظارتی معاونت درمان از مرکز درمان و کاهش آسیب معتادین مرکز قلعه شور بازدید و فرایند خدمت رسانی به گیرندگان خدمت را بررسی نمودند.

هشتم فروردین ماه و سیزدهمین روز از ستاد نوروزی دانشگاه

صبح هشتم فروردین ماه و سیزدهمین روز از فعالیت ستاد نوروزی دانشگاه، معاون درمان و رییس ستاد نوروزی، از پایگاه های استقرار جاده ای اورژانس پیش بیمارستانی غرب استان و اورژانس، کلینیک ویژه و بخش های ویژه بیمارستان شهید منتظری نجف آباد بازدید نمودند.

بازدید معاون درمان از بیمارستان حشمتیه نایین در شامگاه اولین جمعه سال ۹۴

شامگاه هفتمین روز از فروردین ۹۴ و دوازدهمین روز از فعالیت ستاد نوروزی دانشگاه، دکتر طلوعی معاون درمان دانشگاه با حضور در بیمارستان حشمتیه نایین، ضمن بازدید از فرایند ارائه خدمت در آن بیمارستان، از بیماران بخش های اورژانس و ویژه عیادت نمود.

بازدید تیم مدیریتی دانشگاه از بیمارستان های خصوصی اصفهان در اولین جمعه فروردین ۹۴

هفتم فروردین ماه و دوازدهمین روز از فعالیت ستاد نوروزی دانشگاه، معاون فرهنگی دانشجویی دانشگاه و قائم مقام معاونت درمان با حضور در بیمارستان های خصوصی، از فرایند ارائه خدمت در آن مراکز بازدید نمودند.

بازدید شبانه از واحدهای شبانه روزی دندانپزشکی در یازدهمین روز از فعالیت ستاد نوروزی

در ادامه بازدیدهای نظارتی، شامگاه ششم فروردین ماه و یازدهمین روز از فعالیت ستاد نوروزی دانشگاه، مدیر نظارت اعتبار بخشی و صدور پروانه های معاونت درمان و کارشناسان واحد دندانپزشکی معاونت درمان از نحوه عملکرد و ارایه خدمات واحدهای شبانه روزی دندانپزشکی بازدید نمودند.

بازدید معاونین درمان دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان و یزد از بیمارستان شهید صدوقی

عصر روز ششم فروردین و یازدهمین روز از فعالیت ستاد نوروزی، دکتر طلوعی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دکتر دهقان معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یزد از بیمارستان و کلینیک ویژه بیمارستان شهید صدوقی بازدید نمودند.

صفحه‌ها

اشتراک در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان RSS

نقشه سایت

 

فرم تماس

 

اداره بازرسی،‌ ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات: ۳۷۹۲۲۲۰۰-۰۳۱

ارتباط با ما

خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، ستاد مرکزی

تلفن: ۳۶۶۸۰۰۴۸-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶

Isfahan University Of Medical Sciences, Isfahan, Iran