نسخه مناسب چاپ

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه این دانشگاه در تخصیص اعتبارات پژوهشی دولتی نسبت به دانشگاه های همتای خود وضعیت خوبی ندارد، خواستار توجه بیشتر سازمان برنامه و بودجه شد.

 

دکتر طاهره چنگیز در مراسم بازدید رئیس سازمان برنامه و بودجه از پارک علم و فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، در خصوص فعالیت های پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اظهار کرد: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در حوزه فناوری و پژوهش حوزه سلامت هم راستا با رسالت اصلی خود در دانشگاه در حال حرکت است.

وی با بیان اینکه در سال های اخیر ردیف اعتبارات پژوهشی که به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اختصاص یافته نسبت به دیگر دانشگاه های علوم پزشکی کشور رقمی بسیار کمتر است، گفت: مدل توزیع اعتبارات دولتی در بخش پژوهش به دانشگاه های مختلف یکسان نیست و این درحالی است که اصفهان همواره در طرح های پژوهشی پیشتاز بوده و است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به بررسی های انجام شده در سال های ۹۶ تا ۹۹ در خصوص اعتبارات پژوهشی دانشگاه های مختلف کشور، تصریح کرد: این مقایسه نشان از عقب ماندگی مزمن دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از نظر تخصیص اعتبارات پژوهشی شامل اعتبارات پژوهشی دانشگاه و موسسات تحقیقاتی وابسته است که در میان ۷ دانشگاه علوم پزشکی همتای خود اعتبارات کمتری داشته و همواره آهنگ رشد تخصیص این اعتبارات نیز کند و ضعیف بوده است

دکتر چنگیز افزود: در بررسی میانگین درصد افزایش سالانه بودجه پژوهشی دانشگاه های مختلف کشور نیز استان اصفهان وضعیت چندان مطلوبی ندارد و بعد از مشهد قرار دارد.

وی تاکید کرد: بررسی میزان بودجه پژوهشی نسبت به اعضای هیئت علمی دانشگاه و مقایسه بروندادها نیز نشان دهنده این است کمتر از دانشگاه های همتای خود اعتبار دریافت کردیم.  

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از رئیس سازمان برنامه و بودجه درخواست حمایت و توجه بیشتر این سازمان از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان را کرد و گفت: پکیج تخصیص اعتبارات مشخص است. باتوجه به اینکه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از نظر بودجه پژوهشی مطلق و سرانه نسبت به دیگر دانشگاه های کشور وضعیت خوبی ندارد،  صرفا درخواست افزایش بودجه نداریم، بلکه با توجه به  تمرکز دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به دو رویکرد جامعه محوری و بهره وری در پژوهشها، که تجلی آن در تمرکز بر فناوری های سلامت است، خواهان حمایت ویژه سازمان برنامه از این رویکرد هستیم.

دکتر چنگیز با بیان اینکه با سوق دادن  پژوهش به سمت خلق فناوری های سلامت، در واقع تحقیقات در خدمت توسعه قرار می گیرند توضیح داد که دانشگاه علوم پزشکی  اصفهان بر ایجاد و تکمیل  حلقه های مورد نیاز برای توسعه فناوری های سلامت تاکید دارد و این حلقه ها با حمایت دانشگاه رو به گسترش است، وی تاکید کرد: احداث پارک یکی از نمونه های تحقق این هدف است.

وی یادآور شد: درخواست تمرکز و ترمیم بودجه در حوزه سلامت را داریم.

فهرست: 

ارتباط با ما

خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، ستاد مرکزی

تلفن: ۳۶۶۸۰۰۴۸-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶

Isfahan University Of Medical Sciences, Isfahan, Iran

 

پشتیبانی از افراد کم توان

دستورالعمل بروزرسانی