نسخه مناسب چاپ

پیرو دریافت " آیین نامه ساختار و خط مشی مالکیت فکری و نوآوری در دانشگاه های علوم پزشکی" از وزارت متبوع و بر اساس ابلاغیه دکتر طاهره چنگیز رییس دانشگاه، اعضای کمیته مالکیت فکری و نوآوری کلان منطقه ۷ کشوری، منصوب گردیدند.

با عنایت به راه اندازی و شروع فعالیت دفتر مالکیت فکری و توسعه تجارت کلان منطقه ۷ کشوری در دانشگاه از فروردین ماه سال ۱۳۹۸ و با توجه به لزوم حمایت از مالکیت فکری جهت ایجاد انگیزه لازم در پژوهشگران برای خلق ثروت و تجاری سازی دارایی های فکری خود، این کمیته جهت سیاستگذاری، برنامه ریزی، تدوین محتوا و تصمیم گیری در مورد مالکیت فکری در دانشگاه شکل گرفت.

اعضای کمیته مذکور شامل: معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه( رئیس کمیته)، مدیر مراکز رشد دانشگاه یا پارک علم و فناوری، یک حقوق دان آشنا با مالکیت فکری، مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، نماینده معاونت غذا و دارو، مدیر ارتباط دانشگاه با صنعت و مسئول مرتبط با مالکیت فکری و نوآوری دانشگاه می باشند.

شرح وظایف کمیته مالکیت فکری و نوآوری دانشگاه:

-          تدوین سیاست مالکیت فکری دانشگاه و ارجاع به هیات امناء جهت تایید نهایی

-          تعیین سهم دانشگاه و هریک از ذی نفعان، در گواهی های ثبت اختراع یا منافع حاصله با در نظر گرفتن میزان اتکای دارایی فکری بر منابع دانشگاه و فکر پدیدآورنده

-          جمع آوری اطلاعات دارایی فکری پدیدآمده در دانشگاه

-          برنامه ریزی جهت آموزش مالکیت فکری برای جامعه هدف

-          نظارت بر قراردادها و موافقت نامه ها در جهت کسب پروانه و بهره برداری از دارایی فکری و ارجاع به شورای فناوری

-          اقدام به ثبت دارایی فکری در مواردیکه پدیدآورنده تمایلی به این کار نداشته باشد

 

فهرست: 

ارتباط با ما

خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، ستاد مرکزی

تلفن: ۳۶۶۸۰۰۴۸-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶

Isfahan University Of Medical Sciences, Isfahan, Iran

 

پشتیبانی از افراد کم توان

دستورالعمل بروزرسانی