نسخه مناسب چاپ

با نهایت تألم و تاسف درگذشت استاد فرهیخته و الگوی علمی، عملی و اخلاقی، دکتر علی غفوری جراح توراکس را به جامعه علوم پزشکی به خصوص دانشگاهیان علوم پزشکی اصفهان تسلیت عرض می نماییم.

ایشان سالها در اصفهان عهده دار مسئولیت های فراوان از جمله رئیس بهداری و بهزیستی و نیز معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود و طی سال های اخیر در دانشگاه علوم پزشکی تهران خدمت می کرد.

این پزشک متعهد علیرغم دوری از اصفهان، تا همین اواخر برای جراحی و درمان بیماران نیازمند در بیمارستان عیسی بن مریم(ع) اقدام می نمود.

رشادت ها و ایثارگری ایشان طی دوران جنگ تحمیلی و رسیدگی به مجروحان همیشه در اذهان باقی خواهد ماند.

فهرست: 

ارتباط با ما

خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، ستاد مرکزی

تلفن: ۳۶۶۸۰۰۴۸-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶

Isfahan University Of Medical Sciences, Isfahan, Iran

 

پشتیبانی از افراد کم توان

دستورالعمل بروزرسانی