نسخه مناسب چاپ

معاونت پرستاری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، به منظور ارایه برنامه جامع دانشگاه ها در راستای انتخاب سال ۲۰۲۰ از سوی سازمان بهداشت جهانی به عنوان سال "پرستار و ماما" و همچنین تمرکز تمامی برنامه های پیشنهادی حوزه پرستاری دانشگاه های علوم پزشکی در این سال  بر اولویت های اصلی آن معاونت، محورهای مربوطه را جهت تنظیم RFPمرتبط (فرم پیوست زیر) به شرح زیر اعلام نمود:

-جامعه نگر نمودن مراقبت های پرستاری

-توسعه و ارتقای مراقبت های پرستاری در منزل

-توسعه زیر ساخت ها و فرآیند های ارایه مراقبت های حمایتی-تسکینی و مراقبت های پرستاری در مراکز ارایه مراقبت های طولانی مدت (LTC)

-توسعه و ارتقای برنامه های آموزش به بیمار و خانواده

-باز تعریف شاخص های حیطه پرستاری

-ارتقای توانمندیهای مهارتی پرستاران

-راهکارهای اخذ صلاحیت حرفه ای گروه پرستاری

-توسعه مسیرهای ارتقای شغلی گروه پرستاری و بهره مندی آنها از مزایای محیط های کاری سخت و زیان آور

شایان ذکر است برنامه هایی در اولویت قرار خواهند گرفت که در بازه زمانی کوتاه، قابلیت اجرا و ارزشیابی داشته و در قالب اقدام پژوهی طراحی شده باشند.

همچنین مهلت ارسال RFPهای دانشگاه ها (بدون محدودیت تعداد) حداکثر تا تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۸ به معاونت مذکور می باشد.

فهرست: 

ارتباط با ما

خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، ستاد مرکزی

تلفن: ۳۶۶۸۰۰۴۸-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶

Isfahan University Of Medical Sciences, Isfahan, Iran

 

پشتیبانی از افراد کم توان

دستورالعمل بروزرسانی