نسخه مناسب چاپ

همایش سراسری ارتقاء سلامت زنان، چهار شنبه ششم آذرماه به مدت دو روز، با حضور رئیس دانشکده پرستاری و مامایی و جمعی از اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی از سراسر کشور در مرکز همایش های علمی دانشگاه، آغاز به کار کرد.

در مراسم افتتاحیه همایش، دکتر طالقانی رییس دانشکده پرستاری و مامایی طی سخنانی برگزاری این همایش را در توجه بیشتر به موضوعات مربوط به زنان در بحث سلامت اعم از مراقبت، پیشگیری و درمان مؤثر قلمداد نمود.
سپس دکتر میترا صوابی، دبیر علمی همایش، گزارش کوتاهی از فرآیند پذیرش مقالات تا برگزاری همایش برای حضار ارائه داد.
در ادامه دکتر امیر کشاورزیان به سخنرانی تحت عنوان «چرا مطالعات سلامت زنان؟» پرداخت.
گفتنی است حقوق باروری و اخلاق در هنر، عناوین موضوعات سخنرانی دکتر سید محمد صادق طباطبایی و دکتر سید مهدی احمدی بود.
همچنین مقالات تصویر بدنی در بارداری و فرایند دلبستگی مادر جنین در مادران باردار ایرانی، نیز در قالب سخنرانی توسط دکتر زهرا سهرابی و کبری صالحی، ارائه شد.  
گفتنی است دانشکده پرستاری و مامایی باا همکاری معاونت درمان دانشگاه، مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی، جمعیت مامایی استان اصفهان و انجمن علمی مامایی ایران، پایگاهCIVILICA  برگزار کنندگان این همایش بوده اند.
 

فهرست: 

ارتباط با ما

خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، ستاد مرکزی

تلفن: ۳۶۶۸۰۰۴۸-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶

Isfahan University Of Medical Sciences, Isfahan, Iran

 

پشتیبانی از افراد کم توان

دستورالعمل بروزرسانی