نسخه مناسب چاپ

مهلت ارسال فعالیت های نوآورانه آموزشی تا تاریخ ۱۵ آبانماه ۱۳۹۸ تمدید گردید. کلیه اساتید و علاقه مندان میتوانند فعالیت های نوآورانه خود را از طریق سایت   motahari.mui.ac.ir    ارسال نمایند.

فهرست: 

ارتباط با ما

خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، ستاد مرکزی

تلفن: ۳۶۶۸۰۰۴۸-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶

Isfahan University Of Medical Sciences, Isfahan, Iran

 

پشتیبانی از افراد کم توان

دستورالعمل بروزرسانی