نسخه مناسب چاپ

هسته گزینش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان موفق گردید در سال ۱۳۹۷ ، رتبه برتر را در سطح کشور کسب نماید.

 معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت بهداشت و دبیر هیات مرکزی گزینش، با ارسال لوح تقدیری، کسب رتبه برتر هسته گزینش دانشگاه را به کارکنان، کارشناسان و اعضای این مدیریت و نیز خانواده بزرگ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تبریک گفت.
 

فهرست: 

ارتباط با ما

خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، ستاد مرکزی

تلفن: ۳۶۶۸۰۰۴۸-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶

Isfahan University Of Medical Sciences, Isfahan, Iran

 

پشتیبانی از افراد کم توان

دستورالعمل بروزرسانی