نسخه مناسب چاپ

رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: دانشگاه در تلاش است که گرفتاری های ناشی از عدم ایفای تعهدات سازمان تامین اجتماعی به مردم و قشر عزیز کارگری تسری پیدا نکند و بیمه شدگان تامین اجتماعی استان اصفهان دچار زحمت نشوند، اما علیرغم این تلاش ها، گمان می رود که بیش از این تاب مقاومت در مقابل این دشواری را نخواهیم داشت.

دکتر طاهره چنگیز در گفت و گو با وبدا گفت: بعیداست که از هفته پایانی شهریور و اول مهر بتوانیم کماکان از محل های دیگر، نقدینگی لازم را برای گرداندن امور بیمارستان های دانشگاهی و ارایه خدمت به بیمه شدگان عزیز سازمان تامین اجتماعی تامین کنیم.

وی درخصوص وضعیت مطالبات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از سازمان بیمه تامین اجتماعی، تصریح نمود: انباشت مطالبات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از سازمان تامین اجتماعی در وضعیت فوق بحرانی قرار گرفته است و این وضعیت در سایر استانها نیز جریان دارد.
دکتر چنگیز مجموع مطالبات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از بیمه ها را ۵۶۳ میلیارد تومان عنوان نمود و ادامه داد: بیش از ۴۲۱ میلیارد تومان این مبلغ را تنها از سازمان تامین اجتماعی طلب داریم و قسمت عمده این مطالبات هم مربوط به معوقات سال ۹۷ است.

وی افزود: به عبارتی، ۲۵۶ میلیارد تومان از مطالبات دانشگاه از بیمه تامین اجتماعی در شش ماهه دوم سال ۹۷ است که متاسفانه تاکنون اراده جدی برای جبران آن از ناحیه این سازمان مشاهده نکرده ایم.

دکتر چنگیز عنوان کرد: در استان اصفهان به عنوان یک استان کارگری و صنعتی، ۶۵ درصد کل بیمه شدگان، تحت پوشش سازمان بیمه تامین اجتماعی هستند و حجم عمده خدمات بیمارستانها و مراکز درمانی تابعه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان عملا به عزیزان بیمه شده این سازمان تعلق می گیرد.
وی ادامه داد: به همین لحاظ، تاثیر تاخیر در پرداخت و انباشت مطالبات از سازمان تامین اجتماعی در استان اصفهان و چند استان دیگری که مشابه ما تعداد بیمه شدگان شان در تامین اجتماعی نسبت به سایر بیمه ها بیشتر است، در عملکرد دانشگاه و همچنین پرداخت تعهدات بیمارستانها به بستانکارانی که خدماتی را به دانشگاه ارائه کرده اند یا دارو و کالایی را به بیمارستان ها فروخته اند، بیشتر و زیان آورتر خواهد بود.

رییس دانشگاه با بیان اینکه ۷۵ درصد از کل مطالبات دانشگاه از سازمان تامین اجتماعی است، تصریح کرد: با توجه به اینکه آخرین پرداختی مربوط به شهریور ۹۷ بوده و درحال حاضر، عمر بدهی های تامین اجتماعی به یک سال می رسد و همچنین با توجه به نامنظم بودن پرداخت ها که مغایر با نص صریح مقررات دارد (براساس مقررات باید در هنگام تحویل اسناد به سازمان بیمه گر،۶۰  درصد به صورت علی الحساب پرداخته کرده و مابقی حداکثر ظرف مدت سه ماه تسویه شود)، متاسفانه این بی نظمی و تاخیر در پرداخت ها و انباشت مطالبات، آثار زیان باری را برای بخش سلامت به وجود آورده است.
وی ادامه داد: از یک طرف تامین اجتماعی مطالبات ما را نمی دهد و از طرف دیگر، شرکت های پخش دارو و تجهیزات پزشکی که وابسته به تامین اجتماعی هستند، برای فروش کالا به دانشگاه مطالبه پرداخت نقدی دارند، این تعارضی غیرمنطقی و آسیب رسان به نظام سلامت می باشدو خدمات رسانی را با مشکل ایجاد کرده است.

دکتر چنگیز همچنین گفت: در همین حال، در بیمارستان های ملکی تامین اجتماعی، ظاهرا کمبود اعتباری مشاهده نمی شود، در این بیمارستان ها، پرداخت ها به کارکنان به روز پرداخت می شود، علاوه برآن، میزان کارانه و نسبت پرداختی ها هم مطلوب تر از بیمارستان های وابسته به وزارت بهداشت است.
وی افزود: بنابراین، اینکه گفته می شود، مشکل عمومی وجود داشته و این کمبود نقدینگی گرفتاری است که در تمام بیمارستان های کشور وجود دارد، ظاهرا حداقل بیمارستان های سازمان تامین اجتماعی را شامل نشده و این آسیب به صورت مضاعف برای دانشگاه های علوم پزشکی ایجاد شده است، از جمله: در شهرهایی که هم بیمارستان تامین اجتماعی و هم بیمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشکیوجود دارد، طبیعتا، پرسنل و پزشکان تمایل بیشتری به خروج از بیمارستان دولتی و کار در بیمارستان های تامین اجتماعی خواهند داشت ولی همزمان بار عمده مراجعین و خدمات ارایه شده به بیمه شدگان تامین اجتماعی بر عهده بیمارستانهای تابعه دانشگاهها و وزارت بهداشت است.

رییس دانشگاه اظهار کرد: ناعدالتی دیگری که در تعدادی از استان ها وجود دارد، این است که حدود ۲۳ بیمارستان ملکی تامین اجتماعی سال ها قبل، با دستور حاکمیتی به دانشگاه های علوم پزشکی واگذار شده، از جمله در حوزه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز، ۴ بیمارستان گلدیس شاهین شهر، سمیرم، امیرالمومنین(ع) شهرضا و محمدرسول الله مبارکه، با دستور حاکمیتی به دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان واگذار شده است.
وی افزود: علیرغم تمام هزینه ها و توسعه هایی که در این بیمارستان ها توسط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اتفاق افتاده است، همچنان براساس تفاهم نامه اولیه، از بیمه شدگان تامین اجتماعی، مکلف هستیم که هیچگونه فرانشیزی دریافت نکنیم، در حالیکه پرداختی تامین اجتماعی به همین بیمارستان ها نیز با سایر بیمارستان ها انجام می شود، یعنی عملا مدتهاست خبری از پرداخت نبوده است. این موضوع باعث شده که نقدینگی در این بیمارستان ها به صفر نزدیک شود و حتی قدرت خرید کالاهای ضروری و اساسی و حداقلی برای اداره کردن بیمارستان را نداشته باشند.

دکتر چنگیز بیان کرد: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تلاش کرده که این گرفتاری های ناشی از تاخیر در پرداخت مطالبات، حتی المقدور به مردم تسری پیدا نکند و بیمه شدگان تامین اجتماعی استان دچار زحمت نشوند، اما علیرغم این تلاش ها، گمان می رود که بیش از این تاب مقاومت در مقابل این دشواری را نخواهد داشت و بعیداست که از هفته پایانی شهریورماه و از روز اول مهر بتوانیم کماکان از محل های دیگر، نقدینگی لازم برای گرداندن بیمارستان های دانشگاهی و چرخه ارایه خدمت را تامین کنیم، چراکه وضعیت دارو، تجهیزات پزشکی، غذای بیمارستان، انرژی و آب و سایر هزینه های جاری بیمارستان ها با اختلال مواجه شده است.
وی ادامه داد: بنابراین، متاسفانه و علیرغم میل باطنی، در صورت عدم دریافت مطالبات تامین اجتماعی و عدم برقراری یک مکانیسم مطمئن برای پرداخت منظم، حداکثر از اول مهرماه از بیمه شدگان عزیز تامین اجتماعی هزینه خدمات، مستقیما دریافت خواهد شد و البته بیمه شدگان محترم این سازمان، سهم بیمه را مستقیما از سازمان بیمه تامین اجتماعی در قبال ارایه صورتحساب رسمی دریافت خواهند کرد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خاطرنشان کرد: پذیرفته نیست که در نظام سلامتی که تمام اعضای آن اعم از بخش خصوصی، خیریه، دولتی و عمومی باید هم جهت و هم راستا باشند و برای ادای ماموریت این نظام که تامین و ارتقای سلامت مردم است، تلاش کنند، بعضی از اعضای تیم، به هر دلیل مجموعه خود را تافته ای جدابافته تلقی کرده و تصور کنند باید حاشیه ای امن و تضمین شده داشته باشند، حتی اگر این حاشیه امن به قیمت آسیب رساندن به ادای ماموریت اصلی در نظام سلامت تمام شود.
وی ادامه داد: تاکنون همه تلاش ها و کمک ها و همراهی ها در استان با این دید بوده که همگی یک مجموعه و خادم مردم هستیم و باید یکدیگر را پوشش دهیم، اما به نظر می رسد که بیش از این، توان پوشش تاخیر و تعلل سازمان تامین اجتماعی در مراکز درمانی تابعه دانشگاه وجود نداشته باشد و برای نجات بیمارستان های تابعه از ورطه ورشکستگی و جلوگیری از توقف چرخه ارایه خدمت ناچار هستیم، هزینه ارایه خدمت را مستقیما از بیمه شدگان تامین اجتماعی بپذیریم، این گزینه مطلوب و انتخاب خوشایندی نیست، ولی گاهی شرایط اجبار می کند که برای پیشگیری از وقوع شرایط بدتر، به بد پناه برد.

دکتر چنگیز یادآور شد: وضعیت تحمیلی اسفبار مراکز درمانی تا جایی پیش رفته که مجبور شدیم در دو نوبت برای تامین نقدینگی ضروری موردنیاز برای پرداخت حقوق، دستمزد و کارانه، تامین تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی و داروهای مورد نیاز، اقدام به دریافت تسهیلات از بانک کنیم، در شرایطی که اگر تامین اجتماعی دیون خود را پرداخت می کرد، نیازی به دریافت آن وام ها نداشتیم.
وی با بیان اینکه به ناچار با موافقت هیات امنا، مجبور به در یافت وام ضروری با بهره ۱۸ درصد شدیم تا هزینه های اضطراری مورد نیاز بیمارستان ها برای ارائه خدمت را فراهم کنیم تصریح نمود: تکرار این موضوع در سال جاری قابل قبول نبوده و یکی از دلایلی که ممکن است ما را علیرغم میل باطنی، به سمت دریافت هزینه ها از بیمه شدگان تامین اجتماعی سوق دهد، همین مساله است.
رییس دانشگاه تاکید کرد: بدون تعارفات معمول و مرسوم عرض می کنم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دیگر توانی برای دریافت وام و پرداخت سود ۱۸ درصدی به بانکها آنهم به دلیل مطالبات معوقه از یک سازمان بیمه گر، نخواهد داشت.

دکتر چنگیز اضافه نمود: براساس رصدهایی که داشتیم، متوجه شدیم در وضعیتی که دانشگاههای علوم پزشکی با چالش های ناشی از انباشت بدهی ها و انباشت مطالبات از سازمان های بیمه گر، مواجه اند، متاسفانه همزمان سازمان محترم تامین اجتماعی، سودهای دریافتی از سهام خود در مؤسسات بزرگ تولیدی و تجاری استان اصفهان را مجددا تبدیل به سرمایه کرده است که در این شرایط قابل توجیه نیست.
رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در پایان سخنان خود گفت: امیداست که بقیه همکاران ما در سایر ارکان نظام سلامت و رفاه اجتماعی، مسئولیت اصلی خود را بشناسند و حداقل سهم ۹ بیست و هفتم سلامت را که در بیمه تامین اجتماعی درنظر گرفته شده،  عادلانه و شفاف در سفره سلامت بیمه شدگان خود قرار دهند تا در این شرایط اقتصادی که دشمنان بیرونی برای شکستن مقاومت این ملت بزرگ، هم قسم شده اند، با بد سلیقگی در انتخاب اولویت ها، فشار غیر منطقی بر مردم عزیز و بویژه جامعه کارگری که شایسته دریافت خدماتی حتی بهتر و بیشتر از وضعیت موجود هستند، وارد نشود.

 

فهرست: 

ارتباط با ما

خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، ستاد مرکزی

تلفن: ۳۶۶۸۰۰۴۸-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶

Isfahan University Of Medical Sciences, Isfahan, Iran

 

پشتیبانی از افراد کم توان

دستورالعمل بروزرسانی