برای اولین بار در کشور کلینیک Cardio Oncology در پژوهشکده قلب و عروق اصفهان راه اندازی شد

نسخه مناسب چاپ

کلینیک Cardio Oncology برای اولین بار در کشور، با هدف تشخیص و درمان عوارض قلبی عروقی در بیماران مبتلا به کانسر و به دنبال آن ثبت و پیگیری این بیماران در قالب یک برنامه کوهورت چند ساله، در پژوهشکده قلب و عروق اصفهان راه اندازی شد.

به دنبال برگزاری جلسه هماهنگی اجرای برنامه ثبت عوارض قلبی عروقی در بیماران مبتلا به کانسر در آبان ماه سال ۹۷ و پیگیریهای انجام گرفته با مراکز درمانی، بیمارستانها و پزشکان متخصص انکولوژی، هماتولوژی و سایر رشته های وابسته، جهت ارجاع بیماران، این درمانگاه راه اندازی گردید.
گفتنی است بیماران مبتلا به کانسر با مراجعه به این درمانگاه از خدمات مورد نیاز از جمله ویزیت قلبی و در صورت نیاز خدمات تخصصی مانند اکوکاردیوگرافی، هولترمانیتورینگ و ... استفاده می کنند.
شایان ذکر است با اجرای این برنامه، کمک بزرگی به کاهش عوارض قلبی عروقی و مرگ و میر ناشی از این عوامل در بیماران مبتلا به کانسر خواهد شد.
 

فهرست: 

ارتباط با ما

خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، ستاد مرکزی

تلفن: ۳۶۶۸۰۰۴۸-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶

Isfahan University Of Medical Sciences, Isfahan, Iran

 

پشتیبانی از افراد کم توان

دستورالعمل بروزرسانی