اطلاعیه راهپیمایی بزرگ یوم ا... بیست و دوم بهمن دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به مناسبت فرا رسیدن یوم ا...  ۲۲ بهمن و راهپیمایی ملت همیشه در صحنه ایران دراین روز، طی اطلاعیه ای به  خانواده بزرگ دانشگاه اعلام نمود:

فهرست: