برگزاری نشست کمیته امور بانوان دانشگاه با حضور رییس دانشگاه

سه شنبه ۱۸ دی ماه، اولین نشست کمیته امور بانوان دانشگاه با حضور دکتر چنگیز رییس دانشگاه، دکتر حق جوی معاون تحقیقات و فناوری، دکتر اقبالی مشاور رییس دانشگاه در امور بانوان و جمعی از نمایندگان امور بانوان در حوزه های مختلف دانشگاه در سالن جلسات ریاست برگزار گردید.

در این جلسه حاضرین ضمن آشنایی و معرفی اهداف این کمیته و نمایندگان امور بانوان در قست های مختلف دانشگاه، در خصوص ارتقا سلامت و توانمندیهای بانوان و همچنین رفع نیازمندیهای آنان بحث و گفتگو نمودند.

شایان ذکر است در این کمیته اعضا در خصوص برنامه اجرایی ارگونومی ویژه بانوان پردیس دانشگاه و برگزاری هفته بزرگداشت مقام زن در اسفندماه سالجاری نیز نظرات و پیشنهادات خود را ارایه نمودند.

فهرست: