انتصاب معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو

طی حکمی از سوی دکتر نمکی سرپرست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دکتر مهدی پیرصالحی به عنوان معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو منصوب شد.

متن این ابلاغیه به شرح زیر می باشد:

فهرست: