بازدید جمعی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان از مراکز بهداشت و درمان شرق اصفهان

صبح روز چهارشنبه ۱۴ آذرماه، جمعی از اعضای کمسیون بهداشت و درمان مجلس به همراه معاون حقوقی وزارت بهداشت و نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با همراهی رییس و مسئولان دانشگاه بمنظور بررسی وضعیت بهداشتی و درمانی در منطقه محروم شرق  وارد اصفهان شدند.

گفتنی است در این سفر دو روزه اعضای مجلس و وزارت بهداشت به اصفهان جهت بررسی میدانی امکانات و محرومیت های مناطق کمتر برخوردار این استان، از مراکز جامع خدمات سلامت ورزنه و کوهپایه بازدید بعمل می آورند، همچنین از مرکز خیرساز کوهپایه و بیمارستان در حال ساخت در ورزنه و بیمارستان امام خمینی(ره) واقع در نیک آباد بازدید می شود.

 

فهرست: