برگزاری «نشست حال پژوهشمان چطور است؟» در خانه دانشجویی دانشگاه

نسخه مناسب چاپ

نشست حال پژوهشمان چطور است، سه شنبه ۱۳ آذرماه، با حضور معاون تحقیقات و فناوری و جمعی از مسئولین دانشگاه و دانشجویان در خانه دانشجویی دانشگاه برگزار و در مورد مسائل مربوط به پژوهش بحث و تبادل نظر شد.

در این نشست معاون تحقیقات و فناوری پس از شنیدن صحبت های دانشجویان و اساتید، با تایید برخی از مشکلات اشاره شده، طی سخنانی با توضیح سیر وقایع و ارتباطات موجود، به ریشه یابی مشکلات اشاره شده پرداخت و با بیان این که راه حل مسائل از مسیر گفتگو و استفاده از خرد جمعی می‌گذرد، ابراز امیدواری نمود تا چنین نشست هایی ادامه یابد و پس از الویت بندی و بررسی امکان حل مشکلات در حیطه معاونت پژوهشی به صورت جمعی برای یافتن راه حل اقدام گردد.

دکتر حق جوی جوانمرد ا افزود در معاونت پژوهشی آمادگی برای تغییرات و حل مشکل وجود دارد و به به عنوان مثال به حل شدن مسئله لاین تحقیقاتی دانشجویان کارشناسی ارشد اشاره نمود.

دکتر قیصری، مدیر امور پژوهشی معاونت تحقیقات و فناوری نیز با مقایسه وضع فعلی پژوهش دانشگاه با گذشته، به پیشرفت حاصل شده اشاره کرده و از حاضرین درخواست نمود تا ضمن توجه به نقطه مطلوب و فاصله با آن، با در نظر گرفتن شرایط و سابقه موجود به وضعیت فعلی نگاه نمایند و از ناامیدی بپرهیزند.

فهرست: 

ارتباط با ما

خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، ستاد مرکزی

تلفن: ۳۶۶۸۰۰۴۸-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶

Isfahan University Of Medical Sciences, Isfahan, Iran

پیوند ها

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 

پایگاه جامع آموزش و فرهنگ سازی سلامت

  

دانشگاه های علوم پزشکی کشور

  

سایت های مفید

  

منافصه ها و مزایده ها