نخستین جشنواره ملی فیلم‌ کوتاه « مهرسلامت »

نخستین جشنواره ملی فیلم‌ کوتاه « مهرسلامت » در اصفهان، ۲۳ تا ۲۶ مهرماه ۹۷