تشکیل ستاد هماهنگی دانشگاهی دستورالعمل اجرایی برنامه بیمه روستایی و پزشک خانواده

نسخه مناسب چاپ

چهارشنبه ۱۱ تیرماه، ستاد هماهنگی دانشگاهی دستورالعمل اجرایی برنامه بیمه روستایی و پزشک خانواده تشکیل شد.

 

 

 

 

 

 

 

در این جلسه که با حضور رییس دانشگاه، مدیر کل بیمه سلامت استان، معاونین بهداشتی، درمان و آموزشی، رییس دانشکده پزشکی و سایر اعضا برگزار شد، گزارشی از اقدامات انجام شده در روستاها و شهرهای تا ۲۰ هزار نفر جمعیت ارائه و چالش های مربوطه بررسی شد.

همچنین در این جلسه مقرر شد ارتقاء کمی و کیفی خدمات به روستاییان و افراد تحت پوشش بیمه روستایی انجام گیرد.

همچنین در این جلسه بر تشکیل پرونده الکترونیک سلامت تاکید شد.

فهرست: 

ارتباط با ما

خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، ستاد مرکزی

تلفن: ۳۶۶۸۰۰۴۸-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶

Isfahan University Of Medical Sciences, Isfahan, Iran

 

پشتیبانی از افراد کم توان

دستورالعمل بروزرسانی