نسخه مناسب چاپ

پنجشنبه ۱۲ تیرماه، جلسه هیات رییسه دانشگاه با حضور رییس دانشگاه و سایر اعضا تشکیل شد. در این جلسه ضمن بررسی اقدامات انجام شده در راستای اجرای برنامه تحول در حوزه بهداشت و پزشک خانواده، دستور جلسه مورد بحث قرار گرفت.

 

 

 

 

 

همچنین در این جلسه شیوه نامه پرداخت حق الزحمه مراقبین امتحانات، تفاهمنامه تامین تجهیزات پزشکی و ارائه خدمات تشخیصی درمانی با موسسه خیریه فیض، مجموعه شاخص ها و اقلام آماری مورد نیاز اداره آمار و اطلاع رسانی دانشگاه و نیز پذیرش دانشجوی دکترای تخصصی - پژوهشی مورد تصویب قرار گرفت.

فهرست: 

ارتباط با ما

خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، ستاد مرکزی

تلفن: ۳۶۶۸۰۰۴۸-۰۳۱

کد پستی: ۷۳۴۶۱-۸۱۷۴۶

Isfahan University Of Medical Sciences, Isfahan, Iran

 

پشتیبانی از افراد کم توان

دستورالعمل بروزرسانی